Bestuur

Deel dit artikel

,

Voorzitter

 Vacant  email pictogram

 • Vertegenwoordigen van de Groepering;
 • Coördineren van bestuurswerkzaamheden;
 • Leiden van bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen;
 • Onderhouden van contacten binnen HCC.

Vaak onderhoudt de voorzitter de bestuurlijke contacten binnen HCC. De voorzitter kan zich daarbij laten bijstaan door de andere bestuursleden. Voor zover bestuursleden (een deel van) de taken van de voorzitter uitvoeren, moeten goede werkafspraken worden gemaakt.
Verder wordt van de voorzitter, net als van ieder ander bestuurslid, verwacht dat alle stukken die in functie worden ontvangen of geschreven, op ordelijke wijze worden bewaard en gearchiveerd. Bij het neerleggen van de functie worden deze overgedragen aan de nieuwe voorzitter of, bij afwezigheid, aan de secretaris.

Secretaris

 HCC JanJ.P.C. van der Pluijmemail pictogram

 • Notuleren van bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen;
 • Verzorgen van correspondentie van de Groepering;
 • Beheren van een overzichtelijk (post-)archief;
 • Schrijven van de evaluatie van de Groepering;
 • Verantwoordelijk voor doorgeven van de wijzigingen in het kaderbestand;

 

Penningmeester

 GerG. Stokemail pictogram

 • Opstellen begroting;
 • Aanvragen budget reguliere en niet-reguliere activiteiten;
 • Controle en goedkeuring van declaraties ten laste van de Groepering.

 

Van de penningmeester wordt verwacht dat alle relevante financiële stukken volledig, zorgvuldig en overzichtelijk worden bewaard. Als daarvoor zwaarwegende redenen zijn, draagt de penningmeester op verzoek van het hoofd Verenigingszaken de stukken direct over aan het Verenigingsbureau of een door het hoofd Verenigingszaken aangewezen persoon.

Communicatie

 

Een noodzakelijke nieuwe functie binnen een grotere regio.

 • Redactie regio nieuwsbrief
 • Coordinatie website(s)

Locaties

 P.T.M. Stikvoortemail pictogram

Met 15 funktionele locaties is ook deze functie noodzakelijk geworden.

 • Coordinatie locatie coordinators.
 • Regio agendabeheer

Actueel

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!zuid-holland

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden