Afdrukken

In dit informatieblad is alle informatie opgenomen over de 3D-werkgroep Delft.
Het bevat doelstellingen, werkwijze en huishoudelijke zaken van de werkgroep zoals deze met de leden zijn afgesproken.

De 3D-werkgroep Delft vormt onderdeel van de Interessegroep HCC!3D en is begin 2018 van start gegaan in de HCC regio Zuid-Holland, locatie Delft. Het aantal leden bedroeg bij de start ongeveer 25 leden.   

Locatie Delft

Bijeenkomsten van de werkgroep worden gehouden in de HCC locatie Delft.
Het adres is De Wippolder, Prof. Krausstraat 50, 2628 JN, Delft.
Locatiemanager is Harry de Groot.
We gebruiken de kleine zaal en beschikken over een eigen afsluitbare bergkast voor onze printers.
Door HCC!ZH is ons ter beschikking gesteld een beamer.
Door HCC!3D is een Anet A6 printer ter beschikking gesteld.
De huur van de ruimte met inboedel is voor rekening van HCC-ZH.
Eventuele overige kosten in overleg met HCC!3D.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten worden gehouden:
● 3e donderdagavond van de maand van 19:30 tot 22:00 uur en
● 4e dinsdagmiddag van de maand van 13:00 tot 15:30 uur.
In juli en augustus worden er geen bijeenkomsten gehouden.

Op de bijeenkomsten wordt onderling gewerkt aan het bouwen van 3D-printers, het maken van 3D-prints en vooral het met elkaar delen van kennis en ervaring. Het betreft daarbij alle aspecten van het 3D-printen, zowel de theorie als de praktijk.

Donderdagavond
Het streven is elke maand tijdens de avondbijeenkomst dat een van onze leden een praatje of training geeft over een bepaald aspect van het 3D-printen.
Deze zullen gehouden worden tijdens het eerste uur van een bijeenkomst. Indien meer tijd nodig is zal dit tijdens een volgende donderdag bijeenkomst worden gecontinueerd.
Met elkaar wordt tijdens een bijeenkomst afgesproken welk onderwerp de volgende maand aan de orde kan komen. Dit wordt dan een paar dagen vóór de volgende vergadering door de stuurgroep per e-mail aan de leden bekend gemaakt. Niet alleen als herinnering, maar ook voor degene die niet altijd bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.
Een lijst met mogelijke onderwerpen is als bijlage gevoegd bij dit Informatieblad.

Dinsdagmiddag
Op de middag bijeenkomst wordt voortgeborduurd op de afgelopen donderdagavond, of er wordt in algemene zin onderling ervaringen uitgewisseld of problemen van leden opgelost.

Stuurgroep

Uit de leden is een stuurgroep gevormd die zich bezighoudt met de organisatie van de werkgroep en tevens de wensen van de leden coördineert. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:
Dré Jansen, Ed Buzzi, Jos Richters en Leo Bijvoet (contactpersoon van de 3D-werkgroep).

HCC!3D - https://3d.hcc.nl

De 3D-werkgroep Delft is onderdeel van de Interessegroep HCC!3D. Deze Interessegroep heeft als doelstelling bevordering van informatie-uitwisseling tussen alle 3D-werkgroepen in Nederland.
In dit kader is op de website van HCC!3D opgenomen:

HCC website Zuid-Holland

Het pad naar de gegevens van onze werkgroep is:
https://zuid-holland.hcc.nl/  => Organisatie => Groepen => 3D-Printen.

De HCC-agenda wordt ingediend door de stuurgroep van de 3D-werkgroep Delft.

Kopij voor de Nieuwsbrief dient 9 dagen  vóór de 1e en 15e van de maand ingeleverd te worden bij Luit Popma.


Opgesteld door de 3D-kerngroep Delft, bijgewerkt 31-10-2020