In dit informatieblad is alle informatie opgenomen over de 3D-werkgroep Delft.
Het bevat doelstellingen, werkwijze en huishoudelijke zaken van de werkgroep zoals deze met de leden zijn afgesproken.

De 3D-werkgroep Delft vormt onderdeel van de Interessegroep HCC!3D en is begin 2018 van start gegaan in de HCC regio Zuid-Holland, locatie Delft. Het aantal leden bedroeg bij de start ongeveer 25 leden.   

Locatie Delft

De bijeenkomsten van onze 3D-werkgroep Delft vinden plaats in de blauwe zaal van het buurthuis De Voorhof, Herman Gorterhof 165, 2624 XL Delft. De bijeenkomsten vinden plaats elke 3e donderdag van de maand van 19:30 tot 22:30 uur.
Elk HCC lid is welkom.

Route: Neem op de A13 de afslag naar de TU. Ga op de N470 over de Schie en dan de 2e afslag naar rechts de Voorhofdreef.  Aldaar de 2e straat rechts 'Arthur van Schendelplein' en eerste links 'Herman Gorterhof'. Parkeren gratis.

Herman Gorterhof

Het buurthuis is een semi-permanent gebouwtje op een binnenterrein, omsloten door torenhoge woonflats.

Functionarissen HCC zijn voor deze locatie:
Dick Elzinga (voorzitter), Ger Stok (penningmeester), Arie Rozendaal (Locatiecoördinator HCC Delft, nieuwsbrieven en bezoekersregistratie), Tessa van de Keer (Gastvrouw en bezoekersregistratie Seniorenacademie), Karel van de Bosch (Algemene ondersteuning)

Bijeenkomsten

Tijdens de coronacrisis kennen we fysieke, hybride en virtuele bijeenkomsten. Het type bijeenkomst worden in de agenda's van HCC vermeld. Zie het artikel Virtuele bijeenkomsten.

Bijeenkomsten worden gehouden elke 3e donderdagavond van de maand van 19:30 tot 22:00 uur
In juli en augustus worden er geen bijeenkomsten gehouden.

Op de bijeenkomsten wordt onderling gewerkt aan het bouwen van 3D-printers, het maken van 3D-prints en vooral het met elkaar delen van kennis en ervaring. Het betreft daarbij alle aspecten van het 3D-printen, zowel de theorie als de praktijk. Elke bijeenkomst wordt geinventariseerd wie wat kan en wil zeggen over goede of slechte ervaringen met het 3D printen of bijbehorende programmatuur Ook vragen kunnen in de groep worden ingebracht.

Eventuele presentaties, of demonstraties worden als zodanig vermeld op het programma van de bijeenkomst in de HCC kalender. Ook wordt daarbij vermeld

Tijdens de coronacrisis zijn we begonnen met virtuele bijeenkomsten in ons virtuele lokaal:  https://wij.hcc.nl/3D-Delft . Voor onze werkwijze hierbij: klik hier.

Communicatiemiddelen

Smoelenboek
Het smoelenboek bevat naam, pasfoto, telefoonnummer en e-mailadres van leden van de werkgroep. Het smoelenboek bevat alleen leden die hun pasfoto en telefoonnummer hebben ingediend. Leden die deelnemen aan het smoelenboek geven daarmee toestemming dat het smoelenboek aan alle leden van de werkgroep wordt toegezonden. Beheerder Leo Bijvoet.

Google Drive
Om bestanden over 3D printen met elkaar te kunnen delen heeft de 3D werkgroep delft een account ‘HCC-3D Delft’ aangemaakt. Beheerders Dré Jansen en Meta De Mul-van den Hoed.

Discussiegroep
De discussiegroep van de werkgroep Delft met als beheerder Dré Jansen is opgenomen op de website van HCC!3D voor algemeen gebruik door alle 3D-werkgroepen in Nederland.
Informatie over deze discussiegroep op de HCC!3D website, klik hier  

Programma bijeenkomsten

Het programma van de bijeenkomsten is vermeld op de landelijke en regionale kalenders van HCC. Het pad naar elke kalender is: 
- hcc.nl => vereniging => agenda =>  klik op 3D-Delft voor het programma
- zuid-holland.hcc.nl => kalender => klik op 3D-Delft voor het programma (ook in rechterkolom)
- 3d,hcc.nl => Agenda => klik op 3D-Delft voor het programma (ook in rechterkolom)

Door HCC ter beschikking gesteld aan de 3D-werkgroep

Door  HCC-ZH ter beschikking gesteld:

  • Gebruik van het lokaal
  • Afsluitbare bergkast voor onze printers.
  • Internet, Wifi (of via stroomnet), beamer en scherm

Door HCC!3D is ter beschikking gesteld.

  • 3D printer Annet
  • Zaalversterker

Eventuele overige inventariskosten in overleg met HCC!3D.

Stuurgroep

Uit de leden is een stuurgroep gevormd die zich bezighoudt met de organisatie van de 3D werkgroep Delft en tevens de wensen van de leden coördineert. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:
Dré Jansen, Ed Buzzi, Jos Richters en Leo Bijvoet (contactpersoon van de 3D-werkgroep).

HCC website Zuid-Holland

Het pad naar de gegevens van onze werkgroep is:
https://zuid-holland.hcc.nl/  => Organisatie => Groepen => 3D-Printen.

De HCC-agenda wordt ingediend door de stuurgroep van de 3D-werkgroep Delft.

HCC!3D - https://3d.hcc.nl

De 3D-werkgroep Delft is onderdeel van de Interessegroep HCC!3D. Deze Interessegroep heeft als doelstelling bevordering van informatie-uitwisseling tussen alle 3D-werkgroepen in Nederland.
In dit kader is op de website van HCC!3D opgenomen.


Opgesteld door de 3D-stuurgroep Delft, bijgewerkt 7-12-2021