Zolang de 3D-werkgroep Delft vanwege het coronavirus niet in Delft terecht kan, willen we toch contact met elkaar blijven houden over onze hobby. 

We gebruiken hiervoor ons virtuele lokaal van Jitsi: https://wij.hcc.nl/3D-Delft 
en zo nodig ook Zoom met als (verkorte) adres: https://is.gd/GbkfgW

Streven is om het samenzijn in Delft zo goed mogelijk na te bootsen.

De donderdagavonden willen we als volgt nabootsen.
Plenaire virtuele bijeenkomsten elke 3e donderdag van de maand volgens de HCC agenda. In het eerste deel mededelingen over de 3d-werkgroep Delft en alles wat verder door de leden wordt ingebracht. Daarna (mits in de agenda vermeld) voor geinteresseerden een presentatie of training door een van onze leden.

Discussies in kleinere groepen
De dinsdagmiddag nabootsen waarbij in kleine groepjes over van alles werd gediscussieerd is erg lastig. Ook discussies voeren via de Google Group is niet flexibel. Dat is immers niet meer dan een soort briefwisseling. Discussies kunnen daarom beter via beeldbellen. Bovendien kan men daarbij via sharing van alles laten zien en demonstreren.

Het volgende kan alleen door de leden zelf georganiseerd worden.

Iemand die iets interessants heeft publiceert dit in onze Google Group en stelt gelijk een donderdagavond 19:30 voor om hierover te discussiëren in ons virtuele vergaderlokaal.
Leden die in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn horen dat ook en kunnen zich aansluiten.

Andersom kan ook.
Iemand die een vraag kan beantwoorden gesteld in de Google Group stelt als antwoord een donderdagavond 19:30 voor om hierover met de vraagsteller te discussiëren.
Leden die in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn horen dat ook en kunnen zich aansluiten.