Zolang de 3D-werkgroep Delft vanwege het coronavirus niet in Delft terecht kan, willen we toch contact met elkaar blijven houden over onze hobby. 

Leden van de werkgroep Delft komen daarom om de twee weken bij elkaar in ons eigen virtueel lokaal: https://wij.hcc.nl/3D-Delft 

Om een bijeenkomst soepel te laten verlopen wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

 • IN DE BIJEENKOMST
  Alle leden wordt gevraagd in het kort te vertellen waar ze zoals in deze coronatijd mee bezig zijn.
  Een grote groep in een Jitsi Meet bijeenkomst geeft nog veel technische problemen. Bovendien hebben de leden verschillende interesses. Daarom kunnen onderwerpen in de meeting alleen vrij kort besproken worden.
  De bedoeling is dat verdere uitdieping van een onderwerp na de bijeenkomst plaats vindt.
  Voor eventuele presentaties worden aparte afspraken gemaakt.

 • NA DE BIJEENKOMST
  Onderling kunnen afspraken worden gemaakt om na deze bijeenkomst e.e.a. verder uit te diepen. Hiervoor is aan de leden een contactenlijst gezonden.

  Dit kan bijvoorbeeld:
  • In ons eigen lokaal: https://wij.hcc.nl/3D-Delft (dag en nacht geopend)
  • Via een eigen aparte Jitsi meeting
  • Via de HCC!3D discussiegroep 
  • En uiteraard via e-mail of telefoon

De leden van onze werkgroep krijgen per e-mail een paar dagen vóór de bijeenkomst:

Tijdens de virtuele bijeenkomsten zal een van ons als spreekstalmeester fungeren om Babylonische spraakverwarring te voorkomen.
Na afloop van de vergadering wordt per e-mail aan alle leden van de werkgroep een kort verslag gezonden om ook de niet aanwezige leden van de 3D-werkgroep Delft te informeren.

En verder:

 • Door ons is een handleiding geschreven over Jitsi Meet. Niet alleen bedoeld om het programma te kunnen gebruiken, maar vooral ook voor de leden die iets willen laten zien of een presentatie willen maken. ( klik hier ).
 • Ook HCC heeft een handleiding geschreven over Jitsi Meet:
  https://www.hcc.nl/vereniging/webinars