Leden van de 3D-werkgroep Delft maken regelmatig een keuze uit een lijst met onderwerpen met als doel om het onderwerp op een van de bijeenkomsten te bediscussieren en/of aan te pakken.

 AANGEDRAGEN ONDERWERPEN

==========

Wedstrijd met Otto door Interessegroep Robotica

In november wordt door de Robotica groep een wedstrijd gehouden met Ottodiy. Ed zal nagaan of wij hiervoor een uitnodiging kunnen krijgen.

==========

Vapemobile

Met het Ottoproject hebben we de smaak van robots te pakken gekregen. Zo heeft A. Verstraeten op de Google Groep ons geattendeerd op Vapemobile als mogelijk gezamenlijk project.

https://www.youtube.com/watch?v=9Cofmy4bZX4 
 
https://www.thingiverse.com/thing:3606204 

==========

PandaPI controllerboard

Egbert Horsselenberg attendeerde ons op de PandaPi.  De PandaPi is een controllerboard dat de aansturing doet van de printer. Op de printer zit dus geen controller meer. De PandaPI zit als HAT op een Raspberry PI. Op de RPi draait OctoPI en Marlin voor de controle en aansturing van de printer via de PandaPI controller. Geheel is open source op een aantal PandaPI zaken die binnenkort ook beschikbaar komen. Resultaat moet uiteindelijk een hogere printsnelheid en hogere kwaliteit zijn.

https://www.pandapi3d.com/product-page/pandapi-2-8

https://github.com/markniu/PandaPi

==========

Doorzichtige kap voor Oud Hollandse straatlantaarn

Het voornemen is om voor mijn Oud Hollandse straatlantaarn een doorzichtige kap te printen. Ik ben er nog mee bezig (oktober 2021) maar wil te zijner tijd graag vertellen of het gelukt is.

 ===========

 


LIJST MET MOGELIJKE ONDERWERPEN

Mocht een van de leden een nieuw onderwerp besproken willen zien, stuur dan een e-mail aan de contactpersoon van de 3D-werkgroep.

Teken- en CAD programma's

 • Sketch Up
 • Fusion 360 
 • Onshape
 • Andere tekenprogramma's 

Slicerprogramma's

 • Cura
 • Repetier Host 
 • Andere slicerprogramma's 

Overige programma's

 • Sculptris (genoemd door Meta)

G-code

 • Algemeen 

Scannen

 • Algemeen

Printer

 • Soorten printers (3D - SLA)
 • Filament
 • Extruders
 • Printbed

Electronica

 • Algemeen

Printresultaten

 • Oorzaken slechte resultaten oplossen
 • Wat kan men zoal maken met 3D-printen
 • Huiswerk printen waarna bespreken printresultaat
 • Wedstrijden

Activiteiten buiten locatie Delft

 • Voordracht door of excursie naar RepRapWorld
 • Bezoek aan andere 3D-werkgroepen
 • Voordracht door of excursie naar bedrijven
 • Bezoek reuzenprinter TU Delft

Uitwisseling nformatie met andere Interessegroepen 

 • Drones
  • Jan Klarenbeek benaderen in 2020 voor informatie-uitwisseling
 • Robotica

Diversen

 • Aanschaf delta printer voor de werkgroep
 • 3D-projectjes opzetten in teamverband
 • Opzetten database, waar wat te vinden op Internet over 3D
 • Website HCC!3D
 • Discussiegroep
 • Publicatie artikelen van leden werkgroepen
 • Overleg andere 3D-werkgroepen

 

versie 12-4-2021