Afdrukken

Voorzitter

 Vacant  email pictogram

Vaak onderhoudt de voorzitter de bestuurlijke contacten binnen HCC. De voorzitter kan zich daarbij laten bijstaan door de andere bestuursleden. Voor zover bestuursleden (een deel van) de taken van de voorzitter uitvoeren, moeten goede werkafspraken worden gemaakt.
Verder wordt van de voorzitter, net als van ieder ander bestuurslid, verwacht dat alle stukken die in functie worden ontvangen of geschreven, op ordelijke wijze worden bewaard en gearchiveerd. Bij het neerleggen van de functie worden deze overgedragen aan de nieuwe voorzitter of, bij afwezigheid, aan de secretaris.

Secretaris

 HCC JanJ.P.C. van der Pluijmemail pictogram

 

Penningmeester

 GerG. Stokemail pictogram

 

Van de penningmeester wordt verwacht dat alle relevante financiƫle stukken volledig, zorgvuldig en overzichtelijk worden bewaard. Als daarvoor zwaarwegende redenen zijn, draagt de penningmeester op verzoek van het hoofd Verenigingszaken de stukken direct over aan het Verenigingsbureau of een door het hoofd Verenigingszaken aangewezen persoon.

Communicatie

 

Een noodzakelijke nieuwe functie binnen een grotere regio.

Locaties

 P.T.M. Stikvoortemail pictogram

Met 15 funktionele locaties is ook deze functie noodzakelijk geworden.