Afgelopen vrijdag ontvingen we op het Verenigingsbureau (VB) het trieste bericht dat Menno Breijman op 5 oktober jongstleden is overleden, oud-penningmeester van het toenmalige HCC Haaglanden, maar vooral bekend als oud-penningmeester van het Hoofdbestuur (HB).

Op het VB hebben we intensief met Menno samengewerkt. Als penningmeester van HCC Haaglanden hadden Nader Sadrizadeh en Henk van Leersum veel contact met Menno, later ook als lid van het Hoofdbestuur hebben we veel met Menno samengewerkt.

Menno was een bijzonder sympathieke en warme persoonlijkheid, die zich met hart en ziel voor HCC heeft ingezet. Hij besteedde veel tijd aan het opstellen van procedures en formulieren. Menno was uiteindelijk ook degene die, als lid van het HB, de doorslag heeft gegeven omtrent de verhuizing van het VB naar onze huidige mooie locatie aan het Kenaupark.

Wij zijn Menno véél dank verschuldigd voor zijn betrokkenheid, met name ook bij ons als VB-medewerkers. Hij was één van en mét ons, altijd vriendelijk en enthousiast, niet te vergeten zijn kookkunsten en zeker niet zijn traktatie van de bekende groene cake!

We zijn ontzettend vereerd en dankbaar dat we hem hebben mogen kennen en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.