HCC biedt ons de mogelijkheid om online presentaties te geven. Daarvan gaan we gebruik maken op 25 mei voor locatie Leiderdorp, 26 mei voor locatie Zoetermeer en 2 juni voor locatie Delft.
Via de nieuwsbrieven worden de leden per locatie uitgenodigd. De belangstellenden kunnen de toegewezen link openen in een browser b.v. Google Chrome. Daarmee zijn ze direct ingelogd bij de digitale bijeenkomst.
Op deze data wordt een presentatie (Webinar) gegeven, verzorgd door Ger Stok, met uitleg over de VLC mediaplayer. VLC is een krachige en gratis mediaplayer die alle mediabestanden afspeelt.