Om informatie-uitwisseling tussen alle leden van HCC!3D in Nederland te bevorderen kunnen presentaties of demonstraties gehouden worden in ons virtuele lokaal https://wij.hcc.nl/3D-Delft 

Vanwege de nodige voorbereidingstijd worden deze virtuele bijeenkomsten tevoren in de kalenders van HCC als virtuele bijeenkomst vermeld.

In tegenstelling tot de virtuele bijeenkomsten tijdens de coronacrisis kunnen deze presentaties of demonstraties ook op locatie Delft worden gevolgd (hybride bijeenkomst).

Ook om andere redenenkan het virtuele kanaal worden gebruikt, bijvoorbeeld:

  • gastsprekers
  • leden met een handicap
  • onderlinge communicatie tussen onze leden.

Het virtuele lokaal https://wij.hcc.nl/3D-Delft  is dag en nacht geopend.

Tijdens de coronacrisis konden we fysiek niet bijeenkomen. Omdat we toch onze hobby levend wilden houden, leerden we omgaan met virtuele bijeenkomsten, welke gehouden werden in ons virtuele lokaal https://wij.hcc.nl/3D-Delft