Agenda

Download als een iCal bestand
Online presentatie Veilig internet
Maandag, 01 Maart 2021, 14:00 - 15:30
door Hans Lunsing
Contact Hans Lunsing

Het volledig afschermen van je privacy is anno 2020 een utopie geworden maar er zijn maatregelen te nemen om de datahonger van ondernemingen te beteugelen. Naast bewustwording vergt dit het nodige inzicht en deze Screenshot 20210216 104045presentatie en de bijbehorende syllabus beoogt daar een bijdrage aan te leveren. Het is onmogelijk om helemaal compleet te zijn. Maar wanneer je de tips en trucs ter harte neemt en je wat meer bewust omgaat met je persoonlijke gegevens, dan word je op internet een stuk anoniemer en zijn je gegevens veel minder gedetailleerd en/of actueel.

Over dataverzamelaars en datagraaiers: je hoort en leest regelmatig: “Data zijn het goud van de toekomst…”. Wanneer dit werkelijk zo is, hoe doen bedrijven dat en wat betekent dit voor ons als individu?
Professor Robbert Dijkgraaf merkte in een TV-uitzending op: “Wanneer we de huidige problemen met betrekking tot het milieu in ogenschouw nemen, dan vraag je je af hoe we het zover hebben kunnen laten komen”.
Hij trok een parallel met een stelling over het verzamelen van data en de privacy problemen die dat met zich mee brengt. Hij zei: “Wellicht dat we ons over 10 jaar afvragen, hoe we onze privacy zo hebben kunnen verkwanselen”.

Presentator is Dick Kok

Uitnodiging voor deelname gaat per locatie-nieuwsbrief.

Locatie HCC Leiderdorp
Van der Marckstraat 19
Leiderdorp
Zuid-Holland
2352 RA
Nederland