Agenda

Maandag, 06 Mei 2019, 19:30 - 22:00

1.   Opening en eventuele nieuwe deelnemers;
2.   Vaststellen agenda;
3.   Nieuws en mededelingen
4.   Vragen / Opmerkingen m.b.t. de cursusdag 01 april 2019;
5.   Vragen / Opmerkingen m.b.t. de huiswerkopgaven voor vanavond;
6.   Behandeling van de huiswerkopgaven.
  
        Het is belangrijk dat U alle toegangscodes bij de hand heeft.

7.   Pauze om ca. 20.45 uur
8.   Overzetten van de gemaakte website naar een eigen provider
        (onder voorbehoud van de aanwezigheid van Hans van Oranje)
9.   Een webwinkel opzetten met Joomla en belangstelling daarvoor
      door Adrie
10. Andere vragen, problemen, verzoeken en/of opmerkingen
11. Volgende maand is de laatste lesdag.
         Wat doen we na de vakantie in september??
         Zijn er wensen en wat is de planning

HCC Gouda Joomla
De Veste (Joomla)
Ridder van Catsweg 300
2804 RS Gouda

Bijeenkomst
1e maandag van de maand
Van 19.30 tot 22.00 uur

Locatie coordinator

 Vakant