Agenda

Download als een iCal bestand
Joomla
Maandag, 06 Mei 2019, 19:30 - 22:00
door Jan Damen

1.   Opening en eventuele nieuwe deelnemers;
2.   Vaststellen agenda;
3.   Nieuws en mededelingen
4.   Vragen / Opmerkingen m.b.t. de cursusdag 01 april 2019;
5.   Vragen / Opmerkingen m.b.t. de huiswerkopgaven voor vanavond;
6.   Behandeling van de huiswerkopgaven.
  
        Het is belangrijk dat U alle toegangscodes bij de hand heeft.

7.   Pauze om ca. 20.45 uur
8.   Overzetten van de gemaakte website naar een eigen provider
        (onder voorbehoud van de aanwezigheid van Hans van Oranje)
9.   Een webwinkel opzetten met Joomla en belangstelling daarvoor
      door Adrie
10. Andere vragen, problemen, verzoeken en/of opmerkingen
11. Volgende maand is de laatste lesdag.
         Wat doen we na de vakantie in september??
         Zijn er wensen en wat is de planning

Locatie HCC Gouda Joomla
Ridder van Catsweg 300
Gouda
Zuid-Holland
2804 RS
Nederland
06-12407304