Agenda

Download als een iCal bestand
Joomla
Maandag, 03 December 2018, 19:30 - 22:00
door Jan Damen
Locatie HCC Gouda Joomla
Ridder van Catsweg 300
Gouda
Zuid-Holland
2804 RS
Nederland
06-12407304

1. Opening, waarin nieuws en mededelingen.

2. Kennismaking met eventuele nieuwe cursisten.

3. Vragen / Opmerkingen m.b.t. de cursusdag 12 november 2019.
Waarin behandeld is:
- het maken van een nieuwe map
- het programma Photofiltre omzetten naar Nederlands
- het programma Filezilla installeren
- het uitvoeren van alle updates
- het aanpassen van de default taal Engels naar Nederlands

4. Vragen / Opmerkingen m.b.t. de opgaven voor vanavond (3 dec 2018).
- het toekennen van een naam voor uw website
- het downloaden van het programma XAMPP versie php 7.1.24

5. Vervolg van de beginnerscursus.
Als blijkt, dat de verbinding met de testsites niet werkt en de
oorzaak ligt aan het vele malen foutief inloggen zijn we genoodzaakt
het programma XAMPP te installeren.
Het is dus belangrijk dat U alle toegangscodes bij de hand heeft.

6. Pause om ca. 21.00 uur

7. Vragen m.b.t. de cursusstof van vanavond.

8. Wellicht is er een cursist die kan/wil aangeven waarvoor hij/zij een website wil maken en welke benodigdheden hij/zij daarvoor denkt nodig te hebben.