Agenda

Download als een iCal bestand
Joomla
Maandag, 01 Oktober 2018, 19:30 - 22:00
door Jan Damen

Op 14 september zijn de leden van de kerngroep bijeen geweest en zij hebben o.a. gekeken wat we de komende maanden en daarna verder zouden kunnen gaan doen. Daaruit volgde het idee van een herstart van de beginnerscursus Joomla, maar dan zó dat zoveel mogelijk deelnemers wat voorgedaan wordt, gelijk ook op hun eigen laptop doen. En dat is: een eigen website maken volgens de instructies van Jan (docent), maar zonder dat het geld kost, dus met gebruikmaking van een gratis Joomla-omgeving. 
Wij willen daarvoor graag weten hoeveel mensen daar belangstelling voor hebben en hoe we dat het best kunnen inrichten tijdens onze Joomla-avonden (bijvoorbeeld zo dat degenen met al wat meer kennis van Joomla, de anderen daarbij helpen). Als u daarover na wilt denken, dan kunnen we het er op 1 oktober met elkaar over hebben om daarmee wellicht in november te beginnen.


Hieronder het programma van onze Joomla-avond. 

        Agenda voor de Joomla bijeenkomst op maandag 1 oktober 2018
        in De Veste van 19:30 uur tot 22:00 uur

1. Nieuws en mededelingen (en eventuele nieuwe leden/kernleden?

2. Toelichting en gezamenlijke bespreking over een mogelijke herstart van de beginnerscursus Joomla

3. Stand van zaken website Joomlagroep Gouda

4. Presentatie van het programma HTTrack waarmee een site kan worden gekopieerd

5a. Jan zal het omzetten van een testsite naar een andere webhoster uitleggen

              Rond 20:45 uur Pauze
   
5b. Vervolg omzetten van een testsite naar een andere webhoster

6. Presentatie van de met Joomla gemaakte website van een van onze leden

7. En dan tenslotte: Wat willen we de volgende maand gaan doen?

Locatie HCC Gouda Joomla
Ridder van Catsweg 300
Gouda
Zuid-Holland
2804 RS
Nederland
06-12407304