Agenda

Maandag, 16 April 2018, 19:30 - 22:30
door Wouter van der Zwan

INLOOP- / PRAKTIJKAVOND.

U kunt ervaringen uitwisselen en wanneer U vragen heeft proberen we deze te beantwoorden.

U kunt uw computerproblemen melden bij de coördinator, die U dan probeert te koppelen aan een HCC-lid dat er misschien meer vanaf weet

Locatie SR Zoetermeer
Bijdorplaan 471
Zoetermeer
Zuid-Holland
2713 SZ
Nederland