Agenda

Download als een iCal bestand
HCC!Robotica
Dinsdag, 13 Maart 2018, 13:00 - 16:00
door Harry de Groot
Contact Harry de Groot

HCC!Robotica interessegroep
Op uitnodiging van HCC regio Zuid-Holland zal HCC!Robotica een presentatie en demonstratie geven van haar activiteiten.
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: in een paar korte presentaties zal nader ingaan worden op onze robot-hobby, daarna zal iets verteld worden over de opbouw van de door ons gebruikte/gebouwde robots met als aandachtspunt: de gebruikte motoren/ motortjes.
Aansluitend zijn er enkele demonstraties met o.a. robots.
Uiteraard is er tijdens de presentaties en  demonstraties volop gelegenheid om bij te praten en vragen te stellen.
Website: HCC Robotica  presentatie begint om 13:30 uur

Locatie HCC Delft
Prof. Krausstraat 50
Delft
Zuid-Holland
2628 JN
Nederland