Afdrukken

Tijdens de coronacrisis konden we fysiek niet bijeenkomen. Omdat we toch onze hobby levend wilden houden, leerden we omgaan met virtuele bijeenkomsten, welke gehouden werd en wordt in ons virtuele lokaal:  https://wij.hcc.nl/3D-Delft 

Behalve ondermeer een groot sociaal nadeel heeft virtueel bijeenkomen ook voordelen. Informatie-uitwisseling tussen alle 3D-ers in Nederland wordt bevorderd.  Leden kunnen door afstand of om  gezondheidsredenen dan virtueel toch meedoen met de bijeenkomsten. Ook als de coronacrisis voorbij is, zal daarom virtueel op een of andere manier blijven. 

Wij hanteren bij hybride bijeenkomsten de volgende procedure:

Bovenstaande procedure wordt gehanteerd voor onze bijeenkomsten op elke 3e donderdagavond van de maand.
Het staat echter iedereen vrij om op andere tijden in ons virtuele lokaal af te spreken. Afspraken hiervoor kunnen worden gemaakt op de bijeenkomst op de 3e donderdagavond van de maand, maar ook via het Smoelenboek of de Google Groep. 
Het beste kan zijn af te spreken de 1e, 2e of 4e donderdagavond van de maand om 19:30 uur.