Indien een wedstrijd in printen wordt georganiseerd op een van de bijeenkomsten wordt de procedure aangehouden zoals 'vroeger' ook werd gehanteerd op de pizza-avonden bij RepRapWorld.

 • Op de voorlaatste bijeenkomst wordt het voorwerp bekend gemaakt voor de wedstrijd.
 • Er mag slechts één voorwerp worden ingebracht.
 • Alle aanwezigen beoordelen alle resultaten op de volgende criteria:
  • Originaliteit(rode munt)
  • Kwaliteit (gele munt)
  • Functionaliteit (blauwe munt)
 • Alle aanwezigen krijgen per criterium twee muntjes van genoemde kleur (dus 6 muntjes).
  • Bij elk voorwerp legt men één of geen muntje van elk kenmerk (dus maximaal 3).
  • Geen muntjes neerleggen bij eigen print.
  • Bij weinig deelnemers worden geen 6, maar 3 muntjes uitgereikt
 • Winnaar is degene die de meeste muntjes heeft gekregen.

Tijdens de coronacrisis konden we fysiek niet bijeenkomen. Omdat we toch onze hobby levend wilden houden, leerden we omgaan met virtuele bijeenkomsten, welke gehouden werd en wordt in ons virtuele lokaal:  https://wij.hcc.nl/3D-Delft 

Behalve ondermeer een groot sociaal nadeel heeft virtueel bijeenkomen ook voordelen. Informatie-uitwisseling tussen alle 3D-ers in Nederland wordt bevorderd.  Leden kunnen door afstand of om  gezondheidsredenen dan virtueel toch meedoen met de bijeenkomsten. Ook als de coronacrisis voorbij is, zal daarom virtueel op een of andere manier blijven. 

Wij hanteren bij hybride bijeenkomsten de volgende procedure:

 • In de agenda van HCC zal steeds vermeld worden op welke wijze de bijeenkomst wordt gehouden. Dat kan zijn een fysieke bijeenkomst, een virtuele of een combinatie daarvan (hybride).
 • Alleen als de HCC locatie vanwege corona gesloten is wordt uitsluitend virtueel vanuit huis bijeengekomen.
 • Als het enigszins mogelijk is houden we hybride bijeenkomsten vanuit de HCC locatie, waarbij men fysiek aanwezig kan zijn, maar ook vanuit huis aan de bijeenkomsten kan deelnemen.
 • Het deelnemen aan onze hybride 3D bijeenkomsten is vrij voor iedereen voor zover de techniek het toelaat. Wel dient voor- en achternaam vermeld te worden.
 • Voor het houden van hybride bijeenkomsten heeft HCC ons een zaal microfoon/luidspreker ter beschikking gesteld. Om rondzingen te voorkomen dienen de aanwezigen geluid en microfoon van hun laptop uit te zetten.
 • Bij presentaties of demonstraties kan een externe camera worden gebruikt.
 • Aanwezigen wordt aangeraden hun laptop mee te nemen. Weliswaar kunnen gedeelde beelden via de beamer worden bekeken, maar beelden via de laptop zijn duidelijker.

Bovenstaande procedure wordt gehanteerd voor onze bijeenkomsten op elke 3e donderdagavond van de maand.
Het staat echter iedereen vrij om op andere tijden in ons virtuele lokaal af te spreken. Afspraken hiervoor kunnen worden gemaakt op de bijeenkomst op de 3e donderdagavond van de maand, maar ook via het Smoelenboek of de Google Groep. 
Het beste kan zijn af te spreken de 1e, 2e of 4e donderdagavond van de maand om 19:30 uur.

Leden van de 3D-werkgroep Delft maken regelmatig een keuze uit een lijst met onderwerpen met als doel om het onderwerp op een van de bijeenkomsten te bediscussieren en/of aan te pakken.