Agenda

Maandag, 06 April 2020, 13:30 - 15:30
Deze herhaling is een uitzondering op het normale herhaalsysteem

In verband met het Corona Virus is besloten de inloop en computerhulp voor deze maand niet door te laten gaan.

HCC Zoetermeer
Wijkgebouw Bijdorp (HCC)
Bijdorplaan 471
2713 SZ Zoetermeer

Bijeenkomsten

op de 1e maandagmiddag 

Zaal open 13:30 en einde 15:30 uur

en op 4e dinsdagmiddag van de maand

Zaal open 13:30 en einde 15:30 uur

Locatie coordinator
J.F.P.Huistra email pictogram