Agenda

Maandag, 06 Januari 2020, 19:30 - 22:00

Aanvang:  19.30 uur.
Hieronder de agenda voor die avond.
  1.  Opening en eventuele nieuwe deelnemers;
  2.  Vaststellen agenda;
  3.  Nieuws en mededelingen;
  4.  Jan zal de vraag die door Betty in het Forum is gesteld over Tags
       uitvoerig behandelen;
  5.  Voortzetting van de rechtenstructuur van Joomla, door Adrie;
  6.  Behandeling van problemen, die cursisten hebben ondervonden; 
  7.  Rondvraag en sluiting.

HCC Gouda Joomla
De Veste (Joomla)
Ridder van Catsweg 300
2804 RS Gouda

Bijeenkomst
1e maandag van de maand
Van 19.30 tot 22.00 uur

Locatie coordinator

 Vakant