Agenda

Maandag, 15 April 2019, 19:30 - 22:30
door Wouter van der Zwan

INLOOP- / PRAKTIJKAVOND.
U kunt ervaringen uitwisselen en wanneer U vragen heeft proberen we deze te beantwoorden.
U kunt uw computerproblemen melden bij de coördinator, die U dan probeert te koppelen aan een HCC-lid dat er wellicht verder kan helpen.

Locatie HCC Zoetermeer
Bijdorplaan 471
Zoetermeer
Zuid-Holland
2713 SZ
Nederland