Agenda

Maandag, 04 Februari 2019, 19:30 - 22:00

1. Opening en eventuele nieuwe deelnemers
2. Vaststellen agenda
3. Nieuws en mededelingen
4. Vragen / Opmerkingen m.b.t. de cursusdag 07 januari 2018.
    Waarin behandeld is:
    - Installeren van de Nederlandse versie van Akeeba
    - De editor JCE als standaard installeren
    - De foto van de site “riddercats 300” kopiëren naar de nieuw aangemaakte map foto’s
      in je site
    - De door U zelf uitgekozen foto’s verplaatsen naar de map fotos in je site
    - Het plaatsen van het logo “riddercats” in je eigen site
    - Het wijzigen van de startpagina in dezelfde startpagina als de site riddercats300
    - Het maken van een eerste artikel met daarin een foto
5. Vragen / Opmerkingen m.b.t. de opgaven voor 04 februari 2019
    - Koppelen van een artikel aan een menu item
    - Updaten van Akeeba Back-up
    - Verwijderen van hits (geschreven door, etc)
    - Verwijderen tweede foto
    - Aanmaken van categorieën
    - Nieuwe artikelen (2 per land)
    - Zorgen voor gelijk lettertype (Verdena 12)
    - Verplaatsen module
    - Bepaalde modules alleen op startpagina zichtbaar maken
    - Maak Nederlandse titels van diverse modules
    - Bedenk 4 mogelijkheden om de 8 gemaakte artikelen op de website zichtbaar
      te maken
  
    Het is belangrijk dat U alle toegangscodes bij de hand heeft.
 
6.  Pauze om ca. 20.45 uur
7. Presentatie Statcounter door Adri Spruit
    Statcounter is een extensie waarmee je het bezoek aan je website kan meten en
    bekijken 
8. Wellicht is er een cursist die kan/wil aangeven waarvoor hij/zij een website wil maken
    en welke benodigdheden hij/zij daarvoor denkt nodig te hebben.

HCC Gouda Joomla
De Veste (Joomla)
Ridder van Catsweg 300
2804 RS Gouda

Bijeenkomst
1e maandag van de maand
Van 19.30 tot 22.00 uur

Locatie coordinator

 Vakant