Agenda

Download als een iCal bestand
Joomla
Maandag, 07 Januari 2019, 19:30 - 22:00
door Jan Damen

1. Opening, waarin nieuws en mededelingen
2. Kennismaking met eventuele nieuwe cursisten
3. Vragen / Opmerkingen m.b.t. de cursusdag 03 december 2018.
    Waarin behandeld is:
    - Het installeren van het back-up programma Akeeba
    - Het installeren van de editor JCE
4. Vragen / Opmerkingen m.b.t. de opgaven voor 7 januari 2019
    - Installeren van de Nederlandse versie van Akeeba
    - De editor JCE als standaard installeren
    - De foto van de site riddercats kopiëren naar de nieuw aangemaakte
      map fotos in je site
    - De door U zelf uitgekozen foto’s verplaatsen naar de map fotos in je
      site
    - Het plaatsen van het logo “riddercats” in je eigen site
    - Het wijzigen van de startpagina in dezelfde startpagina als de site
      riddercats300
    - Het maken van een eerste artikel met daarin een foto
 
    Het is belangrijk dat U alle toegangscodes bij de hand heeft.
 
5. Pauze om ca. 21.00 uur
6. Hoe maak ik een gebruikers-menu met een profiel-menu-item.
    Demo plus PowerPoint presentatie.
7. Wellicht is er een cursist die kan/wil aangeven waarvoor hij/zij een website wil maken en welke benodigdheden hij/zij daarvoor denkt nodig te hebben.
Denk eraan:  De cursus wordt gegeven in een andere zaal.

Locatie HCC Gouda Joomla
Ridder van Catsweg 300
Gouda
Zuid-Holland
2804 RS
Nederland
06-12407304