Agenda

Maandag, 07 Januari 2019, 19:30 - 22:00

1. Opening, waarin nieuws en mededelingen
2. Kennismaking met eventuele nieuwe cursisten
3. Vragen / Opmerkingen m.b.t. de cursusdag 03 december 2018.
    Waarin behandeld is:
    - Het installeren van het back-up programma Akeeba
    - Het installeren van de editor JCE
4. Vragen / Opmerkingen m.b.t. de opgaven voor 7 januari 2019
    - Installeren van de Nederlandse versie van Akeeba
    - De editor JCE als standaard installeren
    - De foto van de site riddercats kopiëren naar de nieuw aangemaakte
      map fotos in je site
    - De door U zelf uitgekozen foto’s verplaatsen naar de map fotos in je
      site
    - Het plaatsen van het logo “riddercats” in je eigen site
    - Het wijzigen van de startpagina in dezelfde startpagina als de site
      riddercats300
    - Het maken van een eerste artikel met daarin een foto
 
    Het is belangrijk dat U alle toegangscodes bij de hand heeft.
 
5. Pauze om ca. 21.00 uur
6. Hoe maak ik een gebruikers-menu met een profiel-menu-item.
    Demo plus PowerPoint presentatie.
7. Wellicht is er een cursist die kan/wil aangeven waarvoor hij/zij een website wil maken en welke benodigdheden hij/zij daarvoor denkt nodig te hebben.
Denk eraan:  De cursus wordt gegeven in een andere zaal.

HCC Gouda Joomla
De Veste (Joomla)
Ridder van Catsweg 300
2804 RS Gouda

Bijeenkomst
1e maandag van de maand
Van 19.30 tot 22.00 uur

Locatie coordinator

 Vakant