Locaties

bieb_hardinxveld-giessendam bodegraven_banner_website buitenwacht_banner_website delft_banner_website den haag_banner_website de veste_banner leiderdorp_banner_website pascal_banner_website spijkenisse_banner_website sr alexander_banner sr alexander_banner 1 torenhof_banner_website vijverhof _banner_website voorburg_banner_website woerden_banner_website zadkine centrum katendrecht zadkine centrum katendrecht 1 zoetermeer_banner_website

De 3D-werkgroep Delft wil tijdens de coronacrisis toch contact houden met haar leden en houdt nu elke twee weken een virtuele bijeenkomst. Onder Lees meer het doel en werkwijze van deze virtuele bijeenkomsten.


Het doel van deze virtuele bijeenkomsten is om (zolang we niet in Delft terecht kunnen) het contact tussen onze leden te onderhouden en informatie-uitwisseling te bevorderen.

Leden van de werkgroep Delft komen daarom om de twee weken bij elkaar in een virtueel vergaderlokaal.

Om een meeting soepel te laten verlopen wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

 • IN DE MEETING
  Alle leden wordt gevraagd waar ze zoals in deze coronatijd mee bezig zijn.

  Omdat de leden verschillende interesses hebben kan een onderwerp in de meeting alleen vrij kort besproken worden. De bedoeling is dat de leden die in een onderwerp geïnteresseerd zijn onderling afspreken na de meeting e.e.a. verder te bespreken.
 • NA DE MEETING
  Afspraken kunnen worden gemaakt om na deze bijeenkomst e.e.a. verder uit te diepen.

  Dit kan bijvoorbeeld:
  • In ons eigen vergaderlokaal: https://wij.hcc.nl/3D-Delft (dag en nacht geopend)
  • Via een eigen aparte Jitsi meeting
  • Via de HCC!3D discussiegroep.
  • En uiteraard via e-mail of telefoon (de leden hebben een contactenlijst).

De leden van onze werkgroep krijgen per e-mail een paar dagen vóór de bijeenkomst:

Tijdens de virtuele bijeenkomsten zal een van ons als spreekstalmeester fungeren om Babylonische spraakverwarring te voorkomen.
Na afloop van de vergadering wordt per e-mail aan alle leden van de werkgroep een kort verslag gezonden om ook de niet aanwezige leden van de 3D-werkgroep Delft te informeren.

En verder: